Voluntariat


La Fundació Vergés Ginjaume porta a terme un servei d’assistencia a persones que es troben en estat de solitud, a les que els nostres voluntaris es comprometen a fer companyia durant un mínim de 2 hores setmanals.

El nostre voluntariat està format per dones i homes que han decidit donar de forma generosa i gratuita una part del seu temps al altres.

Per tal d’ajudar-los en la seva tasca els voluntaris de la Fundació Vergés Ginjaume reben la preparació adequada a través d’un programa de formació consistent en xerrades trimestrals sobre temes relacionats amb la seva feina de voluntariat. Aquestes xerrades son voluntàries, gratuïtes i obertes a tothom i versen sobre aspectes relacionats amb el servei de voluntariat en concret i els seus valors en general.


Com és el nostre Voluntariat? 

1. Voluntariat social
No especialitzat, que a través del seu compromís compensa el deteriorament actual de les relacions socials (bon veïnatge, amistat, relacions familiars).

2. Voluntariat que contribueix al desenvolupament integral de la persona
Procurant un desenvolupament de la persona tant en el pla físic com en el psicològic i emocional, respectant sempre la seva dignitat.

3. Voluntariat d'acompanyament
Promou l'autonomia de la gent gran, la seva normalització i la permanència en el seu domicili, medi habitual de convivència, disminuint així el risc d'aïllament.

4. Voluntariat que ajuda a pal · liar el pes de la solitud
Contribuint amb un tracte personal i proper al retard del deteriorament tant físic com psíquic de la persona.

5. Voluntariat de suport i respir al cuidador principal
Facilitant una descàrrega temporal de les seves obligacions, evitant el risc de caure en el "estrès del cuidador".

6. Voluntariat que ajuda al retard de dependència del major
A través de la visita setmanal dels voluntaris, les converses i els passejos, s'aconsegueix una menor vida sedentària, la reactivació de relacions socials i l'activació mental.

7. Voluntariat recolzat en l'empatia i l'escolta activa
Acompanyant al major en el moment vital precís, escoltant no només les seves paraules sinó els seus gestos i actituds, compartint les seves emocions, respectant els seus ritmes interiors, i mostrant-li una actitud d'escolta i comunicació verbal i no verbal.

8. Voluntariat des d'un pla d'igualtat
Sempre des del respecte i admiració cap al mèrit de la vida viscuda, de l'esforç per arribar, i de la seva experiència vital, sempre rica.

9. Voluntariat que respecta la intimitat de cada persona
Evitant el paternalisme, sabent que el voluntariat no és la solució dels problemes de la persona.

10. Voluntariat des del treball en equip
Amb el coordinador de l'equip, amb els altres voluntaris d'aquest, amb l'ONG (que al seu torn es coordina amb els serveis socials i sanitaris públics). Transmetent dubtes, inquietuds i informació al coordinador, i participant en les reunions de formació i treball. 

Ajunda'ns a ajudar: fes-te voluntari!!!

El servei que es presta és molt senzill i no requereix cap coneixement especial: es tracta d'anar al domicili de persones que necessiten companyia i passar amb elles una estona, xerrant, llegint, passejant, acompanyant-los a fer algun petit encàrrec. Tot en un ambient d'amistat.

Per tal d’ajudar als voluntaris en la seva tasca es rep la preparació adequada a través d’un programa de formació consistent en xerrades trimestrals sobre temes relacionats amb la feina de voluntariat. També organitzem conferències i actes culturals. 
Evidentment el servei és gratuït però es compta amb una assegurança d'accidents i amb tot el recolzament necessari.TENS LLIURES DUES HORES A LA SETMANA? 
VOLS CONEIXER GENT? 
T’AGRADA AJUDAR ALS ALTRES? 
TU POTS SER VOLUNTARI!!!! 


 Posa't en contacte amb nosaltres!!!!FUNDACIÓ VERGÉS GINJAUME

C/ Nou, nº 128, 3b
17600 Figueres (Girona)

Telèfon:
972 677 199
(dilluns i dimecres de 11:00 a 12.30)